top of page

Disclaimer

https://www.by-daantje.nl (Kamer van Koophandel: 89818571), hierna te noemen By Daantje Schilderingen, verleent u hierbij toegang tot https://www.by-daantje.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. By Daantje Schilderingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

By Daantje Schilderingen spant zich in om de inhoud van https://www.by-daantje.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op https://www.by-daantje.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van By Daantje Schilderingen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.by-daantje.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met By Daantje Schilderingen.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij By Daantje Schilderingen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van By Daantje Schilderingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page